ลักษณะรูปร่างและลักษณะของภาชนะบรรจุภัณฑ์ดีบุก

ด้วยความก้าวหน้าของระดับการผลิตและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ แนวคิดการบริโภคของประชาชนได้เปลี่ยนจากการบริโภคอย่างมีเหตุผลมาเป็นการบริโภคที่รับรู้ระดับความต้องการของผู้คนมีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจทางจิตใจและจิตวิญญาณมากขึ้นโดยพิจารณาจากความพึงพอใจทางวัตถุผลิตภัณฑ์ราคาถูกที่ตอบสนองการใช้งานฟังก์ชันนี้เท่านั้นไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อีกต่อไป และผู้คนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รวดเร็วและรวดเร็วมากขึ้นซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและการแสวงหาความเป็นส่วนตัวและมีรสนิยมสูงเมื่อทำการวิจัยตลาดเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องดีบุก ผู้ออกแบบควรเข้าใจถึงความชอบของผู้บริโภค ความสนใจ สถานะการขายของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน และความคิดเห็นของลูกค้าอย่างถ่องแท้ เพื่อตรวจสอบแนวคิดการซื้อของผู้มีโอกาสเป็นผู้บริโภคในตลาด และมีความคล้ายคลึงกัน สินค้าในอดีต.การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย

Shape attributes and characteristics of tin packaging containers

เมื่อองค์กรดำเนินการด้านการตลาด ในอีกด้านหนึ่ง องค์กรสามารถพิจารณาสภาวะแวดล้อมภายนอกต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ตามความเฉพาะเจาะจงของตลาดเป้าหมายในทางกลับกัน ยังต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับการตลาดด้วยนอกจากนี้ นักออกแบบควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความตั้งใจทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทำความเข้าใจกับข้อมูลโดยตรง และใช้เทคโนโลยีใหม่และกระบวนการใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและอัพเกรดบรรจุภัณฑ์กระป๋องของผลิตภัณฑ์การออกแบบต้องปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะ ปริมาณ น้ำหนัก รูปร่าง และปัจจัยอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่

การออกแบบรูปทรงและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์กล่องดีบุกควรได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะและลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และพิจารณาถึงฟังก์ชัน วัสดุ วัสดุ และด้านอื่น ๆ และมีเป้าหมาย และการออกแบบที่หลากหลาย

ในแง่ของตลาดเป้าหมาย การวิจัยตลาดเชิงลึกควรทำตั้งแต่ความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ดีบุกใหม่ โดยใช้วิธีการทางการตลาดทั้งหมดเพื่อเปิดตลาด เข้าสู่ตลาด และตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายหรือความต้องการของผู้บริโภคเพื่อการผลิตในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องดีบุก นักออกแบบต้องเสริมสร้างความตระหนักด้านการตลาดของตลาดอย่างต่อเนื่อง


เวลาที่โพสต์: มี.ค.-01-2022